Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 31 października 2012r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie,
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013.
  • zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku,
  • zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r..
 7. Informacja z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2012 r. Stan dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego. Przygotowanie Wydziału Dróg do sezonu zimowego.
 8. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 oaz wyników naboru do szkół.
 9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2012 r. i informacja bieżąca.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski i sprawy różne.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-10-2012 12:53
Przewiń do góry