Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż
Zaproszenie do konsultacji
w zakresie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
 
Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2013 rok.
 
Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) a działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.
 
Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:
 
Starostwo Powiatowe 
46-100 Namysłów
Pl. Wolności 12A
 
lub pocztą elektroniczną na adres: konsument@namyslow.pl
 
Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 12 października 2012r
 
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji. 
 
Załączniki:
  1. DOCProgram współpracy 2013.doc (101,00KB)
  2. DOCANKIETA KONSULTACJI.doc (22,00KB)
Opublikował(a):  Data publikacji: 25-09-2012 14:09 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 28-09-2012 15:08
Przewiń do góry