Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

obraz 2.jpeg

obraz 1.jpeg

 

Dobry start dobra przyszłość I

Powiat Namysłowski

Plac Wolności 12a

46-100 Namysłów

tel. +48-77-410-36-95

fax. +48-77-410-39-22

e-mail: anna.woloszczuk@namyslow.pl

www.namyslow.pl

 

 

Tytuł projektu

Dobry start dobra przyszłość I

Numer projektu

POKL.09.01.02-16-005/12

Numer umowy

POKL.09.01.02-16-005/12-00

Program współfinansujący

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość

Wartość całkowita

Dofinansowanie

Wkład własny

88 512,00

88 512,00

0,00 zł

Planowany okres realizacji

01.10.2012- 31.07.2013

Cel projektu

Celem ogólnym przedmiotowego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych i języków obcych.

Cele szczegółowe:

·         Wyrównywanie poziomu słabszych uczniów oraz rozwój kompetencji kluczowych

·         Podniesienie atrakcyjności ofert szkoleniowej i innowacyjności w I LO w Namysłowie

·         Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji poprzez opiekę psychologiczną

Rzeczowy zakres projektu

  • Doradztwo zawodowe oraz opieka pedagogiczna
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I z obowiązkowych przedmiotów maturalnych- język polski, języki obce, matematyka
  • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na poziomie rozszerzonym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – klasy III-  zajęcia m.in. z języków obcych, matematyki, fizyki, biologii, chemii,
  • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na poziomie rozszerzonym przedmioty humanistyczne- klasy II i III- zajęcia m.in. z języka polskiego, historii, WOS-u, geografii
  • Wdrożenie  nowych innowacyjnych form nauczania klasy II i III- zajęcia łączone z fizyki i matematyki
  • Wycieczki
  • Warsztaty teatralne i dziennikarskie
  • Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
  • Działania promocyjne

Szerszych informacji o projekcie udziela

Anna Wołoszczuk

Stanowisko

Telefon

E-mail

Fax

Inspektor ds. koordynacji projektów i promocji

077 4103 965

wew 207

anna.woloszczuk@namyslow.pl

077 4103 922

DOCXZAPYTANIE MATERIAŁY BIUROWE 29.11.2012.docx (120,77KB)

DOCXZAPYTANIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE_07.12.2012.docx (114,30KB)

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-09-2012 10:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 17-02-2015 11:47
Przewiń do góry