Menu pomocnicze
WIOSNA

Zwołuję XXI sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 26 września 2012r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”. 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych ustalonych za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego oddanych w trwały zarząd jego jednostkom organizacyjnym,
  • przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem jej dzierżawy, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej nieruchomości jak również o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze bezprzetragowej,
  • zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „W lepszy start”,
  • zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start – dobra przyszłość I”,
  • zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start – dobra przyszłość II”,
  • zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych,
  • zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.,
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach,
  • rozpatrzenia skargi z dnia 24 czerwca 2012 r. na Firmę ZHU „SZAJAWA” oraz winsoku o zbadanie zasadności wydania zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2012 r. przez Starostę Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, na zbieranie i transport odpadów.
 8. Informacje nt realizacji budżetu w I półroczu 2012 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Ocena sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 2012 r.
 10. Informacja na temat wyników maturalnych i egzaminów zawodowych w roku 2012.
 11. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2012 r. i informacja bieżąca.
 12. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Starosty.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski i sprawy różne.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 16. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak
Opublikował(a):  Data publikacji: 19-09-2012 10:25 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-09-2012 10:26
Przewiń do góry