Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

stopka.png
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z Budżetu Państwa

log.png

Dobry start – dobra przyszłość II

 

Powiat Namysłowski

Plac Wolności 12a

46-100 Namysłów

tel. +48-77-410-36-95

fax. +48-77-410-39-22

e-mail: wioletta.kompala@namyslow.pl

www.namyslow.pl

Tytuł projektu

Dobry start - dobra przyszłość II

Numer projektu

POKL.09.01.02-16-006/12

Numer umowy

 

Program współfinansujący

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

92 285,00

92 285,00

Planowany okres realizacji

01.10.2012 - 31.07.2013

Cel projektu

Cele ogólnym przedmiotowego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów II LO w Namysłowie poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej  II LO ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, doradztwa zawodowego oraz opieki psychologicznej w okresie w okresie od X 2012 do VII 2013.

Cele szczegółowe to:

 • Poprawa jakości oraz dostępności zajęć wyrównawczych II LO, a także pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów II LO ze szczególnym uwzględnieniem informacji dt. korzyści płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej,
 • Poprawa jakości oraz dostępności opieki psychologicznej uczniów II LO ukierunkowanej na terapie indywidualne.

Rzeczowy zakres projektu

 • Zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka niemieckiego i języka angielskiego
 • 4 całodniowe zajęcia praktyczne w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia pozalekcyjne z fizyki i chemii
 • 2 całodniowe zajęcia praktyczne na Wydziale Chemii lub Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zajęcia warsztatowe w doradcą zawodowym
 • Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
 • „Strefa Młodzieży”  2 całodniowe zajęcia warsztatowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu
 • Jednodniowa praktyka w wybranych zakładach pracy
 • „Wrocławski Indeks” wyjazd na Targi Edukacyjne do Wrocławia
 • Terapia indywidualna z psychologiem
 • Zakup pomocy dydaktycznych
 • Działania promocyjne

Szerszych informacji o projekcie udziela

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko

Telefon

E-mail

Fax

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

77/41 03 695 wew. 206

wioletta.kompala@namyslow.pl

77/41 03 922

DOCzgłoszenie_1.doc (116,50KB)

DOCregulamin_1.doc (149,00KB)

DOCZapytanie Ofertowe - Tablica Informacyjna.doc (211,00KB)

PDFprotokół wyboru oferty.PDF (1,48MB)

DOCzamowienie_materiały_biurowe.doc (220,00KB)

DOCZAPYTANIE OFETOWE NR 3- JĘZ. OBCE.doc (252,00KB)

DOCZAPYTANIE OFETOWE NR 4- MATEMATYKA.doc (242,00KB)

DOCZAPYTANIE OFETOWE NR 5- FIZYKA, CHEMIA.doc (246,50KB)

PDFPROTOKÓŁ_WYBORU_OFERTY_M_BIUROWE.pdf (1,72MB)

DOCZAPYTANIE OFETOWE NR 6- JĘZ. OBCE_miesięcznik.doc (214,50KB)

PDFprotokół 1.PDF (1,46MB)

PDFprotokół 2.PDF (1,47MB)

PDFprotokół 3.PDF (1,41MB)

PDFprotokół 4.PDF (1,38MB)

PDFprotokół 5.PDF (1,41MB)

PDFprotokół 6.PDF (1,35MB)

PDFProtokół wyboru oferty na dostawę materiałów dydaktycznych.PDF (1,35MB)

DOCzamowienie_broszura_informacyjna.doc (214,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-09-2012 10:02 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 21-06-2013 12:50
Przewiń do góry