Menu pomocnicze
Irys

W programie 56. posiedzenia Zarządu Powiatu Namysłowskiego m.in.:

 1. Informacja bieżąca dot. Namysłowskiego Centrum Zdrowia.
 2. Wniosek Namysłowskiego Centrum Zdrowia dot. przyrzeczenia udzielania dofinansowania do projektu pn. „Zakup, dostawa i montaż windy zewnętrznej przyściennej do budynku głównego szpitala przy ul. Oleśnickiej 4”.
 3. Wniosek o bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Namysłowskiego.
 4. Podjecie uchwał w sprawie:
  • ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego,
  • wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży,
  • wykazu nieruchomości – lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 10 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat,
  • wykazu nieruchomości położonej w Namysłowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych ustalonych za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego oddanych w trwały zarząd jego jednostkom organizacyjnym,
  • przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem jej dzierżawy, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej nieruchomości jak również o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze bezprzetragowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie,
  • udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie.
 8. Blok spraw finansowych.
 9. Sprawy różne.
Opublikował(a):  Data publikacji: 08-08-2012 07:46
Przewiń do góry