Menu pomocnicze
Jesień

Zwołuję XX sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 27 czerwca 2012r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
  • zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku.
 7. Informacja o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku szkolnym 2011/2012.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wnioski i sprawy różne.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-06-2012 13:24
Przewiń do góry