Menu pomocnicze
Jesień

logo_LepszaSzkola.jpeg

Lepsza Szkoła Zawodowa-Lepszym Jutrem III

Powiat Namysłowski

Plac Wolności 12a

46-100 Namysłów

tel. +48-77-410-36-95

fax. +48-77-410-39-22

e-mail: anna.woloszczuk@namyslow.pl

www.namyslow.pl

 

Tytuł projektu

Lepsza Szkoła Zawodowa-Lepszym Jutrem III

Numer projektu

POKL.09.02.00-16-024/11

Numer umowy

POKL.09.02.00-16-024/11-00

Program współfinansujący

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość

Wartość całkowita

Dofinansowanie

Wkład własny

741 500,00

630 275,00

111 225,00

Planowany okres realizacji

01.06.2012-31.08.2013

Cel projektu

Cele ogólnym przedmiotowego projektu jest wzmocnienie atrakcyjności szkół Powiatu Namysłowskiego (Zespół Szkół Rolniczych oraz Zespół Szkół Mechanicznych) oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Cele szczegółowe to:

 • Rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców
 • Poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy,
 • Włączenie pracodawców w proces dydaktyczny
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno- zawodowej i poruszania się po rynku pracy

Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów branży mechanicznej, logistycznej i handlowej

Rzeczowy zakres projektu

DZIAŁANIA W  ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH

 • Doradztwo zawodowe
 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. zajęcia w firmie symulacyjnej, kurs obsługi kas fiskalnych
 • Modernizacja kształcenia zawodowego i wyposażenie szkoły w nowoczesne pomocy i materiały dydaktyczne
 • Współpraca szkoły z przedsiębiorstwami oraz udział w targach branżowych
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kursy m.in. kurs obsługi wózków widłowych, kurs spawania metoda MAG i TIG, prawo jazdy kat. B, kurs barmański, kurs baristerski, kurs kelnerski, kurs wizażu, kurs koparko ładowarki
 • Praktyki zawodowe
 • Działania promocyjne

 DZIAŁANIA W  ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

 •  Doradztwo zawodowe
 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. obsługa kas fiskalnych, odnawialne źródła energii, grafika komputerowa, projektowanie stron internetowych, urządzanie terenów zielonych
 • Modernizacja kształcenia zawodowego i wyposażenie szkoły w nowoczesne pomocy i materiały dydaktyczne
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kursy m.in. kurs obsługi wózków widłowych, kurs spawania metoda MAG i TIG, prawo jazdy kat. B, kurs barmański, kurs baristerski, , kurs wizażu, kurs florystyka i bukieciarstwo , kurs pilotów wycieczek
 • Praktyki zawodowe
 • Działania promocyjne

Szerszych informacji o projekcie udziela

Anna Wołoszczuk

Stanowisko

Telefon

E-mail

Fax

Koordynator projektu

077 4103 695 wew 207

anna.woloszczuk@namyslow.pl

077 4103 922

DOCSPRZĘT ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU_16.07.2012.doc (161,00KB)

DOCMATERIAŁY BIUROWE_16.08.2012_zamówienie dodatkowe.doc (133,50KB)

DOCMATERIAY DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ -URZĄDZANIE TERENÓW ZIELONYCH_ 21.08.2012.doc (199,00KB)

DOCMATERIAŁY BIUROWE_29.11.2012.doc (150,50KB)

DOCMATERIAŁY DYDAKTYCZNE 05.12.2012.doc (157,50KB)

DOCMATERIAŁY DO PRZEDMIOTÓW_10.12.2012.doc (137,50KB)

DOCMATERIAŁY DYDAKTYCZNE 11.02.2013.doc (142,00KB)

DOCMATERIAŁY DYDAKTYCZNE 19.03.2013.doc (142,00KB)

DOCzamówienie broszura 31.07.2013.doc (139,00KB)

DOCzamówienie zdjęcia 13.08.2013.doc (132,50KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-06-2012 09:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-08-2013 09:01
Przewiń do góry