Menu pomocnicze
Kwiaty

Rada Powiatu Namysłowskiego pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Absolutorim dla Zarządu Powiatu Namysłowskiego uchwalono na sesji 30 maja br.

Absolutorium1.jpeg
Od lewej radni: Andrzej Szrom, Cezary Zając, Roman Letki, wicestarosta Andrzej Spór, starosta Julian Kruszyński, Andrzej Zielonka

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w 2011 roku, w tym przypadku Zarządu Powiatu Namysłowskiego, który obecnie tworzą: Julian Kruszyński jako przewodniczący z Andrzejem Spórem jako zastępcą przewodniczącego oraz Roman Letki, Cezary Zając i Andrzej Zielonka.

Uchwała absolutoryjna przeszła większością głosów 10:7 po wcześniejszym zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu. Radni opozycji, którzy się wstrzymali uzasadnili swoją decyzję względami politycznymi. – Mamy jednak świadomość, że głosowanie nad absolutorium dotyczy wykonania budżetu, a w mniejszym stopniu polityki zarządu – mówił Sławomir Hinborch ze Wspólnoty Obywatelskiej 2006.

- To był trudny finansowo rok, ze względy na problemy ekonomiczne na świecie – podkreśla starosta Julian Kruszyński – Jednak udało się zamknąć budżet z niezłym wynikiem, głównie dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi zarządu i pracowników starostwa.

Dochody w minionym roku były wyższe niż zakładał plan i wyniosły 52 961 649 zł tj. 109,17 proc. planu. Powodem znacznie wyższej niż zakładano realizacji planu dochodów jest wpływ środków, stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, zwłaszcza dofinansowanie przebudowy drogi Domaszowice - Świerczów oraz termomodernizacja namysłowskich szkół średnich.

Wydatki powiatu w 2011 roku wynosiły 37 985 180 zł. Największą pozycję w wydatkach stanowiły oświata i wychowanie (15 961 208 zł). Na drogi publiczne powiatowe wydano 1 171 809 zł, na pomoc społeczną 1 007 753 zł, a na ochronę zdrowia 776 394 zł. Wskaźnik zadłużenia powiatu wynosi 12,2% (przy dopuszczalnym zadłużeniu do 60%).

Absolutorium2.jpeg
Od lewej radni: Piotr Lechowicz, Piotr Karleszko, Paweł Cholaś, Michał Ilnicki, Sławomir Hinborch, Andrzej Michta i Weronika Nawrot

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-06-2012 14:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-06-2012 14:42
Przewiń do góry