Menu pomocnicze
Jesień

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na laa 2007-2013 informuje:
W związku z małym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów aplikowaniem w ramach III naboru do poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013, w zakresie konkursu ogłoszonego dnia 01 czerwca 2012 r. zwiększa maksymalną wartość dofinansowania projektu w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej do kwoty 5 mln złotych i jednocześnie przedłuża przedmiotowy nabór wniosków do dnia 03 sierpnia 2012 r.

więcej w załączniku - PDFogloszenie ostatetczne.pdf (220,66KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-06-2012 14:06
Przewiń do góry