Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza III edycję konkursu „Kapitalni w Opolskiem”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie opolskim oraz  promocja PO KL wśród mieszkańców województwa opolskiego.

Szukamy projektów, które aktywnie i skutecznie wspierają dzieci i młodzież, gospodarkę, ideę równości szans lub istotnie poszerzają wiedzę i kompetencje odbiorców.

Projekty można zgłaszać w 4 kategoriach:

  1. Młodość jest kapitalna.
  2. Prężna gospodarka kapitałem regionu(kategoria dla beneficjentów priorytetów VI i  VIII PO KL).
  3. Równi w życiu, równi w pracy(kategoria dla beneficjentów priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL).
  4. Nowe kompetencje – kapitalne możliwości(kategoria dla beneficjentów priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL).

Więcej informacji pod adresem: http://www.pokl.opole.pl/2642/konkurs_kapitalni_w_opolskiem.html

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-05-2012 13:20
Przewiń do góry