Menu pomocnicze
WIOSNA

herb.png

logo_Opol.png

Tytuł projektu:

Po pierwsze ekologia – „zielone lekcje” dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie

Nr projektu:

 

Nr umowy:

38/2012/G-37/EE-PO/D

Program współfinansujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny:

13 830,00 zł

12 400,00 zł

1 430,00 zł

Planowany okres realizacji:

 

 06.09.2012 – 23.11.2012

Cele projektu:

Wzrost świadomości ekologicznej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem:

- zależności pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska,

- odnawialnych źródeł energii,

- podniesienia świadomości ekologicznej i wykształcenia postaw proekologicznych.

Wzrost wiedzy z zakresu:

- form ochrony środowiska w Polsce,

- podstawowych zagadnień związanych z ekologią i postawami ekologicznymi,

- programu Natura 2000,

- zasad polityki zrównoważonego rozwoju

Rzeczowy zakres projektu:

 

- opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych,

- działania informacyjno – promocyjne: wydanie 3 artykułów za pośrednictwem informatora samorządowego,

- realizacja działań o charakterze edukacyjnym: 50 godzin (z czego 20 godzin teorii i 30 zajęć praktycznych),

- zakup 496 sztuk sadzonek roślin.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha – Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju

077 4103 695

wew.206

 

centrum@namyslow.pl

077 4103 922

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-05-2012 10:57 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-05-2012 11:00
Przewiń do góry