Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

W programie 49. posiedzenia Zarządu Powiatu Namysłowskiego m.in.:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie.
 2. Wniosek o dofinansowanie programu „Tęcza”.
 3. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie.
 4. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim za rok 2011.
 5. Wniosek mieszkańców Namysłowa o wybudowanie chodnika przy ul. Oławskiej do ul. Modrzewiowej w Namysłowie – bezpośrednie sąsiedztwo marketu Biedronka.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  • zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,
  • zmiany uchwały Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej zasad udzielania Zniżek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 120/638/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013.
 8. Wniosek Namysłowskiego Centrum Zdrowia o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Spółkę NCZ parkingu na terenie wokół budynków szpitala.
 9. Blok spraw finansowych.
 10. Sprawy różne.
Opublikował(a):  Data publikacji: 16-05-2012 15:04
Przewiń do góry