Menu pomocnicze
WIOSNA

Po raz pierwszy w sali namysłowskiego Liceum Ogólnokształcącego odbyły się VII Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie oraz Opolska Wojewódzka Komenda OHP. Honorowy patronat nad Targami objął Starosta Namysłowski Julian Kruszyński.

Targi-Pracy_17-04-12-146.jpeg

Przybyłych gości przywitała Pani Iwona Kamińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy . Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski, Pan Julian Kruszyński Starosta Powiatu Namysłowskiego, Pan Andrzej Spór wicestarosta Starosta, Pan Andrzej Gosławski Sekretarz Powiatu oraz Pan Zygmunt Gajda Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP w Opolu.

Zasadniczą ideą Targów było umożliwienie bezpośredniego kontaktu osób zainteresowanych rozwojem zawodowym (bezrobotni, poszukujący pracy, młodzież ostatnich klas szkół średnich i zawodowych) z pracodawcami jak również instytucjami edukacyjnymi (szkoły i uczelnie wyższe). Spotkanie to umożliwiło wymianę informacji między zainteresowanymi:

  • pracodawcy – mieli możliwość zaprezentowania posiadanych ofert pracy oraz przedstawienia planów co do przyszłego rozwoju. Swoje stanowiska prezentowali m.in.: NB Polska, Promedica 24 Opole, Vila Deco Mirosław  Ostrowski, OVB Anna Szymańska, Diehl Controls Polska i wielu innych pracodawców, którzy oferowali wolne miejsca pracy i udzielali informacji o swoich działalnościach.
  • instytucje edukacyjne – miały możliwość zaprezentowania posiadanej oferty edukacyjnej oraz stworzenia nowej, na bazie wiedzy uzyskanej od pracodawców. W tej części swoje stoiska prezentowali m.in. Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Bankowa z Opola, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Dolnośląska Szkoła Wyższa z Wrocławia, WSHE z Brzegu, Szkoła Wyższa Bogdana Jańskiego w Opolu, Uniwersytet Opolski.
  • młodzież szkolna poszukująca pracy oraz bezrobotni, którzy mieli możliwość pozyskania ofert pracy, a także konfrontacji posiadanych kompetencji zawodowych z wymogami rynku pracy.

W Targach uczestniczyło 48 przedstawicieli pracodawców, szkół oraz instytucji. Spotkanie tych osób podczas Targów, pozwoliło na osiągnięcie pozytywnych rezultatów związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz rozwojem zawodowym.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania Panu Janowi Sozańskiemu Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie  za udostępnienie sali gimnastycznej, w której odbyły się tegoroczne Targi oraz Pani Annie Tomaszewskiej Dyrektor Kaufland Namysłów za zasponsorowanie słodyczy, które były poczęstunkiem dla przybyłych gości.

Małgorzata Lasoń

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-05-2012 11:31
Przewiń do góry