Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 25 kwietnia 2012r. o godzinie 13.00 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Uchwały Nr XVI/141/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2012 r. przez PCPR w Namysłowie projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.,
  • zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r.,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012r.,
  • zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu namysłowskiego w roku 2011.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za 2011 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego
 9. z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.
 10. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2012 r. i informacja bieżąca.
 11. Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2011.
 12. Informacja z działalności Wydziału Dróg Powiatowych za rok 2011 r.. Podsumowanie akcji zimowej w sezonie 2011/2012.
 13. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu namysłowskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski i sprawy różne.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 17. Zakończenie sesji.
Opublikował(a):  Data publikacji: 18-04-2012 15:18 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-04-2012 15:21
Przewiń do góry