Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

loga.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym dla Pracodawców o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu w ramach projektu „JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla:

  • bezrobotnych do 25 roku życia,

Preferowane będą wnioski od Pracodawców, którzy zobowiążą się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu w formie umowy o pracę (3 miesiące – minimum ½ etatu).

Wnioski można składać wyłącznie od 17 kwietnia 2012 r. do 11 maja 2012 r. w siedzibie PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (7.30 -  15.30) w pokoju nr 13.

Decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.
Druki wniosków udostępniono na stronie internetowej Urzędu www.pupnamyslow.pl oraz siedzibie Urzędu (pok.13).

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
Iwona Kamińska

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-04-2012 09:59 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-04-2012 13:19
Przewiń do góry