Menu pomocnicze
WIOSNA

W dniach 12 i 13 kwietnia br., w Centrum Kongresowym Ossa/k. Rawy Mazowieckiej, będzie obradowało XV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W spotkaniu weźmie udział Julian Kruszyński, starosta namysłowski.

Delegaci z 317 członkowskich powiatów i miast na prawach powiatu ocenią działalność ZPP i jego zarządu w ubiegłym roku oraz przyjmą budżet i program działania na rok 2012. Przede wszystkim jednak przedstawiciele powiatów zajmą stanowiska w sprawach istotnych dla samorządów terytorialnych.

Projekty stanowisk Zgromadzenia Ogólnego, przygotowane przez Zarząd Związku dotyczą m.in. kwestii zmian w systemie finansów publicznych, pojawiających się zagrożeń cywilizacyjnych dla wspólnot powiatowych, zarządzania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa, koniecznych działań zmierzających do stabilizacji sytuacji szpitali, zmian w systemie oświaty.

Szczególnie oczekiwane jest stanowisko w sprawie systemu oświaty i przeprowadzenia w nim koniecznych zmian. Będzie to pokłosie zdecydowanej postawy Związku Powiatów Polskich na ostatnim przez Zgromadzeniem posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawiciele ZPP określili tam pakiet czterech rozwiązań, wymagających natychmiastowego przeprowadzenia:

  • zniesienie dodatku wiejskiego
  • zniesienie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
  • ezygnacja z wymogu wyrównania pensji do tzw. „średnich" wynagrodzeń,
  • finansowanie urlopu dla poratowania zdrowia ze środków ZUS.

Pakiet ten został ochrzczony mianem „czteropaku" – można jednak mieć poważne wątpliwości, czy przy obecnej postawie resortu edukacji znajdzie on swój legislacyjny finał.

Przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu odniosą się także do koncepcji uruchomienia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które byłoby odpowiedzią na obowiązek kupowania przez szpitale polisy chroniącej przez konsekwencjami zdarzeń medycznych.
Ważnym wydarzeniem będzie także zaprezentowania koncepcji Samorządowego Funduszu Drogowego oraz wręczenie honorowych tytułów „Super Powiat” i „Super Gmina".

Obrady Zgromadzenia Ogólnego ZPP będą poprzedzone seminariami, które odbędą się 12 kwietnia. Seminaria poświęcone będą zagadnieniom przekształceń szpitali powiatowych, zarządzania drogami powiatowymi, ustawy o pieczy zastępczej, finansom samorządów powiatowych i przyszłości powiatowych urzędów pracy, co nabiera szczególnego znaczenia w chwili, gdy planuje się masowe zwolnienia w PUP-ach.

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-04-2012 13:37
Przewiń do góry