Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej na zadania
z zakresu kultury fizycznej z pominięciem otwartego
konkursu ofert

Starostwo Powiatowe
Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
Tel. 077 410 36 95 / fax 077 410 39 22
http://www.namyslow.pl
e-mail: oswiata@namyslow.pl

Do Zarządu Powiatu Namysłowskiego wpłynęły trzy wnioski wraz z załączonymi ofertami dotyczące powierzenia realizacji zadań publicznych:

  1. oferta nr 1 -  STOWARZYSZENIE SPORTU I JAPOŃSKICH SZTUK WALKI „BUSHI”, ul. Łączańska 20B/10, 46-100 Namysłów,
  2. oferta nr 2 -  LUDOWY KLUB SPORTOWY „Orzeł”, ul. Kolejowa 1,  46-100 Namysłów,
  3. oferta nr 3 - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole (jednostka organizacyjna bezpośrednio wykonująca zadanie: Wędkarski Klub Sportowy „GOBIO” Namysłów ul. Waryńskiego 2, 46-100 Namysłów)


O udzielenie dotacji mogą się starać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz.873 z poźn. zm.).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy w ciągu 7 dni od daty opublikowania można zgłosić uwagi dotyczące umieszczonych ofert w Wydziale Eukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie pokój 117, tel. 077/410 36 95 wew. 116, e-mail oswiata@namyslow.pl

Przewodniczący Zarządu
Julian Kruszyński

PDFOgłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej.pdf (311,18KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-04-2012 13:23 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-04-2013 12:58
Przewiń do góry