Menu pomocnicze
Jesień

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku stosownie do swojego postanowienia z dnia 12 marca 2012 roku wydanego na podstawie art. 279§1 kpk zarządza poszukiwanie listem gończym niżej wymienionego podejrzanego:

NAWROT Ryszard s.Piotra ur. 31.05.1953 r.
Ostatnio zamieszkały: Minkowskie 59 woj.opolskie
Rysopis: średniej budowy ciała, waga 50-69 kg, włosy proste zaczesane na czoło koloru ciemnoblond.

nawrot ryszard.jpeg

Poszukiwany do sprawy na podstawie Listu Gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Kluczborku za to, że w dniu 3 stycznia 2012r w Minkowsku działając w celu pozbawienia życia Antoniny N. poprzez uderzenie w/w nieustalonym narzędziem spowodował u niej obrażenia ciała , które to stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonej tj. o przestępstwo z art. 13§1 kk w zw. z art. 148§ 1kk i 156§1 pkt 2 przy zast.. art. 11§ 2kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki policji lub prokuratora (art.280§1 pkt 4 kpk).

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 §1 kk).

Za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia. poszukiwanego udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280§2 kpk)

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-04-2012 09:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 11-04-2012 09:36
Przewiń do góry