Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Ogłoszenie o naborze do poddziałania 1.3.2 RPO WO

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu (z wyłączeniem poddziałań 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw i 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny) w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza V nabór wniosków do poddziałania 1.3.2. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach.

Więcej w załączniku: PDFOgłoszenie o naborze do poddziałania 1.3.2 RPO WO.pdf