Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Zwołuję XVII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 28 marca 2012r. o godzinie 13.00 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.,
  • przekazania środków finansowych Państwowej Straży Pożarnej w 2012r.,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków,
  • przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2012 roku,
  • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2011 roku.
 8. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej za 2011 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka w Namysłowie i Filii w Namysłowie za rok 2011.
 10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie za 2011 rok.
 11. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za 2011 r.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski i sprawy różne.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-03-2012 14:19
Przewiń do góry