Menu pomocnicze
WIOSNA

44. posiedzenie Zarządu Powiatu Namysłowskiego rozpocznie się o godz. 12. W programie posiedzenia m.in.:

 • Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2011 roku.
 • Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej za 2011 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
 • Wniosek o zaakceptowanie propozycji otwarcia nowych kierunków kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie.
 • Sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka w Namysłowie i Filii w Namysłowie za rok 2011.
 • Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie za 2011 rok.
 • Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za 2011 r.
 • Informacja na temat Funkcjonowania lecznictwa otwartego w Powiecie Namysłowskim w roku 2011.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie (za parkiem) przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży.
 • Blok spraw finansowych.
Opublikował(a):  Data publikacji: 15-03-2012 10:38
Przewiń do góry