Menu pomocnicze
słoneczniki

Lasy Państwowe przyłączą się do tworzenia Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji. Łącząca gminy powiatu namysłowskiego, opolskiego i brzeskiego strefa będzie oferować nowoczesne usługi medyczne i turystyczne o charakterze aktywności ruchowej. Pod koniec listopada 2011 r. w namysłowskim starostwie doszło do spotkania wojewody opolskiego, przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, starosty namysłowskiego i prezesów Lokalnych Grup Działania: "Stobrawski Zielony Szlak" i Rybackiej "Opolszczyzna" z dyr. Kazimierzem Szablą z Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz z nadleśniczymi z Namysłowa, Kup i z Brzegu.

Celem spotkania było ustalenie współpracy z Lasami Państwowymi nad projektem Strefy. Pomysł ten spotkał się z entuzjazmem leśników. Postanowiono więc, że przedstawiciele Lasów Państwowych będą brali udział w pracach grup roboczych przygotowujących projekt Strefy.

- My oferujemy nasze tereny zielone, które w powstającej strefie będą bardzo istotne. Lasy są dobrem społecznym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie możemy funkcjonować w środowisku nie uwzględniając potrzeb społecznych - deklarował dyr. Kazimierz Szabla.

Przypominamy, że kilka miesięcy temu podpisano list intencyjny w sprawie poparcia idei Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji. Podpisali go przedstawiciele samorządów i organizacji: Namysłowa, Dobrzenia Wielkiego, Domaszowic, Lubszy, Łubnian, Murowa, Pokoju, Popielowa, Świerczowa, Wilkowa oraz przedstawiciele LGD Zielony Stobrawski Szlak, LGR Opolszczyzna, dyrekcja zespołu szpitali w Kup, a także przedstawiciele Okręgu PZW, Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, Opolskiej Izby Gospodarczej, Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W sierpniu tego roku Marszałek Józef Sebesta podczas wizyty w Namysłowie deklarował wsparcie w działaniach, które ustanowią ideę Strefy projektem kluczowym w naszym województwie. Od tego czasu regularnie odbywają się spotkania grupy roboczej w sprawie projektu.

Sercem Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji ma być Pokój, który już za 2 lata może stać się uzdrowiskiem lub obszarem uzdrowiskowym. Realny termin utworzenia tej strefy to lata 2014 - 2016, wówczas to konsorcjum, które utworzą gminy będzie mogło korzystać z nowego rozdania unijnych pieniędzy.

Radio Opole: Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji z leśnikami

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-03-2012 12:25
Przewiń do góry