Menu pomocnicze
WIOSNA

logo.jpeg

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„PO KLucz do biznesu2!”

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu ogłasza rekrutację do projektuPO KLucz do biznesu2!" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie przez okres, co najmniej 3 miesięcy, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Uczestnictwo w projekcie daje możliwość uzyskania:

  • dotacji inwestycyjnej na uruchomienie własnej firmy w kwocie do 40 000 PLN;
  • wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie brutto do 700,00 PLN

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji inwestycyjnej mogą składać formularze rekrutacyjne w dniach 14.03.2012 r. - 27.03.2012 r. w Biurze Projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie (pok. 13).

Komplet dokumentacji należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem na niej imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania, wyłącznie w godzinach przyjęć Biura Projektu tj., od 10.00 do 14.00.

Druki wniosków udostępniono na stronie internetowej www.poklucz.wup.opole.pl oraz w siedzibie Urzędu (pok.13).
    
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-03-2012 12:46 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-03-2012 11:35
Przewiń do góry