Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Posiedzenie Komisji w sprawie szpitala w Pokoju

W dniu 16 marca 2012 r., o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku.

Celem spotkania jest omówienie aktualnej sytuacji i wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie likwidacji pododdziału reumatologii Szpitala w Pokoju, będącego częścią Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Reumatologiczno-Pulmonologicznych z siedzibą w Kup.