Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Powiat namysłowski rozpoczął procedurę przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna". Z końcem stycznia tego roku zdecydowała o tym rada powiatu.

SesjaRP_Cukrzycy_31-01-12-014.jpeg

Lokalne Grupy Rybackie to stowarzyszenia, które zrzeszają przedstawicieli sektora rybackiego, publicznego – np. gminy i powiaty oraz przedstawicieli sektora społecznego – osoby działające na terenach zależnych od rybactwa. Od samego początku w ramach Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna” działają dwie namysłowskie gminy: Świerczów i Pokój. To nie dziwi, bowiem są one prawdziwym zagłębiem hodowli ryb na Opolszczyźnie. -Na Opolszczyźnie, w tym w dużej mierze w Świerczowie i Pokoju,  rocznie hodujemy i wyławiamy ponad 1300 ton karpia, co stanowi 10 proc. produkcji krajowej, a do tego 300 ton ryb innych gatunków – potwierdza Jakub Roszuk, prezes LGR „Opolszczyzna”.

To właśnie chęcią wsparcia Świerczowa i Pokoju w ich działalności i pozyskiwania funduszy w ramach LGR, starosta namysłowski uzasadnia decyzję o przystąpieniu powiatu do stowarzyszenia - Te gminy są znane z gospodarki rybackiej i hodowli karpia, a poza tym działalność LGR „Opolszczyzna” doskonale wpisuje się w promowaną przez nas koncepcję Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – mówi Julian Kruszyński.

Zresztą idea Strefy już wcześniej połączyła LGR i powiat namysłowski. Od kilku miesięcy przedstawiciele Grupy są zaangażowani w prace w prace nad koncepcją Strefy, są również uczestnikami grupy roboczej, która ma na celu powołanie stowarzyszenia promującego projekt Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji.

Oprócz dwóch namysłowskich gmin, na członkostwie w Grupie zyska sam powiat, m.in. w działaniach promocyjnych, jako współorganizator Święta Karpia Opolskiego, które w ubiegłym roku odbyło się w Zieleńcu . - Staje się ono imprezą cykliczną o wymiarze wojewódzkiem - mówi prezes Roszuk.

W 2010 roku LGR "Opolszczyzna" pozyskała na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) budżet w wysokości ponad 22 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na rozwój sektora rybackiego, podnoszenie jakości produktów i środowiska na obszarach rybackich. Do 2013 r. o dofinansowanie projektów z tych funduszy mogą się ubiegać podmioty uprawnione do rybactwa, gminy, organizacje pozarządowe oraz wszyscy pełnoletni mieszkańcy obszaru LGR.

Lokalna Grupa Rybacka “Opolszczyzna” powstała w 2009 r. z wspólnej inicjatywy Samorządu Województwa Opolskiego, Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rybackiego i Polskiego Związku Wędkarskiego okręg Opole. Jej głównymi celami działania jest rozwój sektora rybackiego (w tym wędkarskiego), poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności obszaru dla rybactwa i turystyki wędkarskiej. Swoim zasięgiem obejmuje 11 opolskich gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa i Zębowice.

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-03-2012 13:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-03-2012 13:53
Przewiń do góry