Menu pomocnicze
WIOSNA

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, działającej na terenie gmin: Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Murów, Łubniany, Popielów, Lubsza informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

 1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  • limit dostępnych środków: 1 813 002 zł
  • minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – 18 pkt. tj. 40% możiwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 2. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  • limit dostępnych środków: 832 590 zł
  • minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – 14 pkt. tj. 40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 3. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  • limit dostępnych środków: 566 545 zł
  • minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – 20 pkt. tj. 40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Termin składania wniosków 12.03.2012 r. – 10.04.2012 r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski (w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8 (budynek Urzędu Gminy), w dni robocze w godz. od 9.00 do 14.00. Uwaga! W ostatnim dniu składania wniosków tj. 10.04.2012 r. wnioski przyjmowane będą do godz. 12.00.

Wymagane dokumenty o przyznanie pomocy:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
 • kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,

udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: www.stobrawskiszlak.pl

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem 77 469 36 37.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-02-2012 10:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 28-02-2012 10:07
Przewiń do góry