Menu pomocnicze
WIOSNA

loga.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym dla Pracodawców o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu w ramach projektu „JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla:

  • bezrobotnych do 25 roku życia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Preferowane będą wnioski od Pracodawców, którzy zobowiążą się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu w formie umowy o pracę (3 miesiące – minimum ½ etatu).

Pracodawcy, którzy złożą wnioski o skierowanie osoby bezrobotnej niepełnosprawnej lub powyżej 50 roku życia nie muszą gwarantować zatrudnienia po zakończonym stażu.

Wnioski można składać wyłącznie od 01 marca 2012 roku do 9 marca 2012r. w siedzibie PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (7.30 -  15.30) w pokoju nr 13.

Decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.
Druki wniosków udostępniono na stronie internetowej Urzędu www.pupnamyslow.pl oraz siedzibie Urzędu (pok.13).

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
Iwona Kamińska

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-02-2012 09:31 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-02-2012 09:33
Przewiń do góry