Menu pomocnicze
WIOSNA

PCRS to oddolna inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach.

13 milionów dorosłych Polaków to wykluczeni cyfrowo!
10 milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z Internetu!

Aby włączyć dorosłych w cyfrowy świat, potrzebni są lokalni animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej.

Dlaczego Latarnicy? Przyjęliśmy bowiem metaforę latarni morskich i opiekujących się nimi, Latarników. Latarnia morska wskazuje drogę tym, którzy potrafią odczytywać wysyłane przez nią sygnały. Tak jak każdy żeglarz powinien korzystać z tych sygnałów, tak każdy Polak powinien potrafić korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i różnych urządzeń teleinformatycznych. O Latarnikach można myśleć, jako o nowym zawodzie nowoczesnego animatora społecznego, z nowymi kompetencjami, ale dziedziczącego pozytywne elementy działań z przeszłości społecznej i historii lokalnej.

Zapraszamy do zaangażowania się w projekt w roli Latarników Polski Cyfrowej

Realizacja projektu PCRS przyczyni się do ogromnej i wyjątkowej zmiany w naszym społeczeństwie. Stoimy przed wielką szansą wprowadzenia w cyfrowy świat milionów Polaków. Wspólnie możemy podjąć działania które pobudzą rozwój społeczeństwa lokalnego i przyczynią się do zneutralizowania różnic międzypokoleniowych.

Jeżeli masz potrzebę działania. Lubisz pracować z ludźmi
i zdajesz sobie sprawę jak istotną rolę w dzisiejszym świecie odgrywa Internet.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ NA STRONIE http://www.latarnik.mwi.pl/

Dlaczego warto zostać Latarnikiem?

  1. Latarnicy w trakcie przeprowadzonych szkoleń (w formule blended learning) nabędą kompetencje trenerskie niezbędne do prowadzenia zajęć mających na celu wprowadzenie w cyfrowy świat osób z generacji 50+
  2. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma Certyfikat Trenera Kompetencji Cyfrowych
  3. Latarnicy będą wspierani narzędziami edukacyjnymi oraz materiałami szkoleniowymi i promocyjnymi przez cały czas trwania projektu, zapewnimy również doradztwo ekspertów poprzez ogólnopolskie Centrum Kompetencji Cyfrowych.
  4. Zasadą aktywności Latarników Polski Cyfrowej są działania non – for – profit. Latarnicy działają jako wolontariusze, jednakże, organizatorzy przewidują wsparcie specjalnymi grantami około 200 najciekawszych lokalnych inicjatyw. Przyznanie grantu nastąpi w wyniku przedstawienia przez Latarnika koncepcji lokalnych działań na tym polu w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w 2012 roku
  5. Najlepsi i najbardziej aktywni latarnicy będą wyróżniani corocznie podczas konferencji zaplanowanych w projekcie
  6. Latarnicy uzyskają od organizatorów inicjatywy specjalne identyfikatory oraz gadżety programu, a jako liderzy cyfrowych przemian będą promowani w portalu internetowym PCRS

Podstawowe informacje o Latarnikach

  1. Organizatorzy liczą, iż w każdej z polskich gmin działać będzie co najmniej jeden Latarnik Polski Cyfrowej. W sumie zaplanowano rekrutację 2600 lokalnych liderów.
  2. Latarnik będzie odpowiedzialny za realizację działań programu PCRS w swoim środowisku lokalnym: gminie, dzielnicy, osiedlu lub wsi. Działania te obejmować będą organizację spotkań promocyjnych i motywujących do korzystania z Internetu, szkoleń i innych, dobranych pod kątem uwarunkowań lokalnych form podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych.
  3. Działania Latarników realizowane będą z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu – w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach i innych.
  4. W wyniku przeszkolenia powstanie zintegrowana wokół wspólnego celu grupa lokalnych liderów upowszechniania kompetencji cyfrowych. Ich aktywność składać się będzie na ogólnopolski program działań podnoszenia kompetencji cyfrowych osób wykluczonych i pobudzania popytu na usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Opublikował(a):  Data publikacji: 10-02-2012 10:58 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-02-2012 11:02
Przewiń do góry