Menu pomocnicze
WIOSNA

Na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu zorganizowano spotkanie marszałka Józefa Sebesty z samorządowcami z Brzegu i Namysłowa. Spotkanie miało związek z rozpoczętym w ubiegłym roku procesem przygotowania nowej strategii rozwoju województwa opolskiego.

Stref1.jpeg
starosta brzeski Maciej Stefański, marszałek Józef Sebesta, starosta namysłowski Julian Kruszyński oraz prof. Krystian Heffner z Politechniki Opolskiej, który pracuje nad strategią Opolszczyzny

W związku z tym procesem Zarząd Województwa Opolskiego zaplanował cykl spotkań konsultacyjnych w terenie. Pierwsze spotkanie kierowane było do przedstawicieli administracji publicznej, środowiska naukowego i biznesowego oraz organizacji pozarządowych z obszarów powiatów brzeskiego i namysłowskiego.

Celem wydarzenia było możliwie największe uspołecznienie procesu przygotowania strategii już na etapie prac diagnostyczno-analitycznych i pozyskanie akceptacji społecznej dla opracowanych dotychczas materiałów.

Podczas spotkania starosta namysłowski Julian Kruszyński zaprezentował koncepcję Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji. Powiat namysłowski stara się o wpisanie tego projektu w strategii województwa jako projektu kluczowego. To pomogłoby w staraniach o dofinansowanie unijne projektów związanych ze Strefą w latach 2014-2020.

– Taka stobrawska strefa miałaby olbrzymi potencjał, bowiem skonsolidowałyby się w niej interesy wielu powiatów. Chcemy, aby stanowiła ona jeden z kluczowych elementów strategii w propozycji budżetowej na lata 2014 – 2020 - podkreślał marszaek Józef Sebesta.

Stref4.jpeg

Radio Opole: Ustalają strategię rozwoju Opolszczyzny na lata 2014-2020

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-02-2012 15:10
Przewiń do góry