Menu pomocnicze
WIOSNA

Na terenie powiatu namysłowskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w okresie od 6 lutego do 6 marca 2012 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 1993 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1988—1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1991—1992, które:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1988—1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria.
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie, ul. Łączańska nr 1, tel. 77 4 100 574

Terminarz kwalifikacji dla poszczególnych gmin:

Gmina Termin kwalifikacji
Pokój 7 - 8.II
Domaszowice 10.II
Świerczów 13.II
Wilków 14 - 15.II
Namysłów 17-29.II (z wyłączeniem czwartków)
Kobiety 2.III
Rezerwa 5 - 6.III

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-01-2012 09:25
Przewiń do góry