Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Posiedzenie komisji Rady Powiatu Namysłowskiego

Porządek obrad komisji:

godz. 13.00 - Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu

godz. 13.45 - Komisja Rewizyjna

godz. 14.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku

Miejsce: Duża Sala Obrad Starostwa Powiatowego w Namysłowie.