Menu pomocnicze
WIOSNA

Zwołuję XV sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 25 stycznia 2012r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie odznaczeń państwowych – Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu namysłowskiego,
  • przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu namysłowskiego,
  • zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz uchwalenia jego jednolitego tekstu,
  • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Namysłowski – Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie w charakterze partnera do realizacji projektu „Po Klucz do biznesu 2!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Zdrowia,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i rozchodów w 2012 r..
 8. Informacja dot. termomodernizacji placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie.
 9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. oraz kontrakt na 2012 rok. Kształtowanie polityki Spółki NCZ w 2012 r.,
 10. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego,
 11. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.,
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski i sprawy różne.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-01-2012 09:49
Przewiń do góry