Menu pomocnicze
WIOSNA

W programie posiedzenia Zarządu m.in.:

 1. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. oraz kontrakt na 2012 rok. Kształtowanie polityki Spółki NCZ w 2012 r.
 2. Informacja nt budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na 2012 rok.
 3. Termomodernizacja placówki – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie.
 4. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Nmaysłowskiego,
 5. Podział środków na wspieranie sportu i kultury w Powiecie Namysłowskim,
 6. wniosek o zatwierdzenie sprawozdań Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ”, Stowarzyszenia Sportu i Japońskich Sztuk Walki „BUSHI” i Wędkarskiego Klubu Sportowego „GOBIO” Namysłów.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  • uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu namysłowskiego,
  • przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu namysłowskiego.
 8. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.,
 9. Rozliczenie zadania z zakresu gospodarki wodnej przedłożonej przez Gminę Pokój.
 10. Rozliczenie zadania z zakresu edukacji ekologicznej przedłożone przez Stobrawski Park Krajobrazowy w Ładzy.
 11. wniosek o wezwanie do usunięcia naruszenia do którego doszło w uchwale nr 35/157/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 437/307 położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz uchwalenia jego jednolitego tekstu.
 13. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Zdrowia,
 14. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie o bezpłatne przekazanie urządzenia swich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. Zaopiniowanie projektów uchwal rady Powiatu w sprawie:
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów.
 17. Sprawy różne.
Opublikował(a):  Data publikacji: 16-01-2012 10:27
Przewiń do góry