Menu pomocnicze
WIOSNA

loga.jpeg

DARMOWE SZKOLENIA ORAZ STAŻE DLA BEZROBOTNYCH
Z TERENU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza na bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz staże, realizowane w ramach projektu „Zamknij drzwi wykluczeniu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 01.01.2012 do 28.02.2014 r.

Dla kogo:
Projekt kierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych w szczególnej sytuacji zawodowej i osobistej (30 kobiet i 20 mężczyzn) ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia. Rekrutacja ma charakter ciągły (01.2012 r. – 03.2013 r.).

Oferta:

  • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych
  • warsztaty aktywizacyjne i rynku pracy

Przewidziano następujące szkolenia zawodowe:
Dla kobiet:

  • Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych (okres 04-05.2012; 02-03.2013)
  • Kurs komputerowy + kurs prawo jazdy kat. B (okres 07-09.2012)

Dla mężczyzn:

  • Kurs komputerowy + operator obrabiarek CNC (okres 11-12.2012)
  • Operator koparko-ładowarki (okres 06-07.2013)

Po szkoleniach gwarantujemy odbycie 6 miesięcznych staży u pracodawców (stypendium- 1300zł/mc)

Wszyscy uczestnicy otrzymują:

  • stypendium szkoleniowe 4zł/godz.
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • wyżywienie w trakcie szkolenia
  • zaświadczenia/ certyfikaty ukończenia szkoleń i warsztatów

Pliki do pobrania:

Kontakt i informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Biuro projektu
pok. Nr.7
tel. 77 419 09 36;
77 419 09 20, wew. 43

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-01-2012 15:19
Przewiń do góry