Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

loga.jpeg

DARMOWE SZKOLENIA ORAZ STAŻE DLA BEZROBOTNYCH
Z TERENU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza na bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz staże, realizowane w ramach projektu „Sieć możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 01.01.2012 do 31.01.2014 r.

Dla kogo:
Projekt kierowany jest do niepełnosprawnych osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji zawodowej  i osobistej (16 kobiet, 16 mężczyzn) z terenu powiatu namysłowskiego. Rekrutacja ma charakter ciągły (01.2012 – 02.2013).

Oferta:

  • Warsztaty kompetencji społecznych
  • warsztaty rynku pracy i prawa

Przewidziano następujące szkolenia zawodowe:

  • księgowość komputerowa (telepraca) – okres 05-06.2012
  • przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca) – okres 09-10.2012
  • pracownik administracyjno-biurowy – okres 01-02.2013
  • sklep w sieci internetowej – okres 05-06.2013

Po szkoleniach gwarantujemy odbycie 6 miesięcznych staży u pracodawców (stypendium- 1350zł/mc)

Wszyscy uczestnicy otrzymują:

  • stypendium szkoleniowe 4zł/godz.
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • wyżywienie w trakcie szkolenia
  • zaświadczenia/ certyfikaty ukończenia szkoleń i warsztatów

Pliki do pobrania:

Kontakt i informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Biuro projektu
pok. Nr.7
tel. 77 419 09 36;
77 419 09 20, wew. 43

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-01-2012 15:12
Przewiń do góry