Menu pomocnicze
WIOSNA

We wrześniu br. zakończono remont drogi powiatowej 1133 O na odcinku Wielołęka-Osiek, która stanowi trzon komunikacji we wschodniej części Powiatu Namysłowskiego, łączy ona bowiem dwie gminy: gminę Domaszowice z gminą Świerczów. Roboty w 50 % zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 283 309,93 zł.

Powiat wyremontowal.jpeg

Zakres rzeczowy robót obejmował min.:

  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
  • remont przepustów drogowych oraz
  • oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu znacząco poprawiło się bezpieczeństwo komunikacyjne oraz płynność ruchu na zmodernizowanym docinku drogi powiatowej.

drog.jpeg

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-12-2011 11:04
Przewiń do góry