Menu pomocnicze
WIOSNA

21 listopada jest "Dniem Pracownika Socjalnego". Corocznie, w tym dniu Minister Pracy i Polityki społecznej przyznaje nagrody i wyróżnienia za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. W tym roku jedną z nagrodzonych jest Renata Żywina, dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej.

Renata Zywina.jpeg
Renata Żywina (trzecia od lewej) wśród wyróżnionych przez ministra

W województwie opolskim w tym roku przyznano dwa wyróżnienia. Jedno z nich otrzymała dyrektor naszego DPS-u. Jak uzasadniono za sprawne zarządzanie w kierowanej przez siebie jednostce oraz działania na rzecz integracji osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku poprzez umożliwienie im uczestnictwa w życiu społecznym.

renata Żywina jest autorką wzorowo, sprawnie i w krótkim czasie (15 miesięcy) przeprowadzonej reorganizacji Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie i dostosowania tego Domu do obowiązujących standardów i potrzeb mieszkańców. osobiście kierowała i nadzorowała przebudowę i rozbudowę byłego budynku filii DPS w Kamiennej. W wyniku inwestycji powstał Dom na 49 miejsc, dla osób w podeszłym wieku, bez barier architektonicznych, wyposażony w dźwig osobowy, system alarmowo-przyzywowy i system alarmowo-przeciwpożarowy. Wyposażenie Domu zostało częściowo sfinansowane ze środków pochodzących od sponsorów.

Pani Renata Żywina jest dyrektorem DPS od siedmiu lat. Serdecznie gratulujemy.

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-12-2011 10:59
Przewiń do góry