Menu pomocnicze
WIOSNA

Zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 28 grudnia (środa) 2011 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie odznaczeń państwowych – Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę.
 4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między sesjami.
 5. Budżet Powiatu na 2012 rok. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku,
  • zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r.,
  • zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego.
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2012,
  • odwołania komisji stałych rady powiatu,
  • powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska,
  • powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku,
  • powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-12-2011 09:25
Przewiń do góry