Menu pomocnicze
Jesień

Podczas XXXV posiedzenia Zarządu Powiatu Namysłowskiego (pocz. godz. 12.00) podejmowane będą następuhjące tematy:

 1. Blok spraw finansowych
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  • odwołania komisji stałych rady powiatu.
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2012,
 3. Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu na 2012 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działek oznaczonych nr 202/2 i 202/3 położonych w Dębniku na rzecz właścicieli działek sąsiednich,
  • ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 437/307 położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
 6. Wniosek Burmistrza Namysłowa o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie gminy Namysłów.
 7. Powiatowy Programu Opieki nad Zabytkami.
 8. Sprawy różne.
Opublikował(a):  Data publikacji: 12-12-2011 08:25
Przewiń do góry