Menu pomocnicze
WIOSNA

Herb_1.jpeg

Podczas 34. posiedzenia Zarządu Powiatu Namysowskiego będą poruszane m.in. tematy:

  1. Blok spraw finansowych
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 120/638/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystywania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013.
  3. Wniosek biura projektowo – budowlanego AWIM o sformalizowanie pełnionych przez firmę obowiązków podczas realizacji zadania „Przebudowa dróg ewakuacyjnych w budynku głównym Szpitala… etap I”.
  4. Operat szacunkowy dot. wyceny nieruchomości dz. nr 1133/9 i 1133/11 położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza.
  5. Wniosek Firmy P.P.H.U. TOMPOL o wyrażenie zgody na przebudowę sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Plac Wolności w Namysłowie.
  6. Dot. działki nr 437/307 położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  7. Dot. Firmy Cargo: (odstępstw od projektu w związku z realizacja zadania pn. „Dostosowanie budynku głównego szpitala w Namysłowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji – etap I remont dachu”)
  8. Wniosek Szkoły Podstawowej Im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach o bezpłatne przekazanie dwóch zestawów komputerowych na potrzeby uczniów w/w placówki.
  9. Sprawy różne
Opublikował(a):  Data publikacji: 05-12-2011 10:09
Przewiń do góry