Menu pomocnicze
słoneczniki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.jpeg

Tytuł projektu

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3

Nr umowy         

41/2024 z dnia 24 maja 2024

Okres realizacji

maj-grudzień 2024

Wartość projektu

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Wkład własny Powiatu Namysłowskiego

3.750,00 zł

3.000,00 zł

750,00 zł

Cele projektu

Projekt ma na celu budowanie nawyków czytelniczych oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów poprzez zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych  w bibliotece szkolnej.

Zakres rzeczowy projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje zakup lektur szkolnych, książek specjalistycznych do biblioteki szkolnej znajdującej się z Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie.

Szerszych informacji nt. przedmiotowego projektu udziela

Anna Wołoszczuk

Stanowisko

Telefon

E-mail

Fax

Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu

0 774103 695 wew. 116

turystyka@namyslow.pl

0 774103 922

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 13-06-2024 14:40 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 13-06-2024 14:45
Przewiń do góry