Menu pomocnicze
słoneczniki

Działki na sprzedaż.jpeg

Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną lub wielorodzinną o pow. zabudowy do 400m2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami i obciążeniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

Przetargi odbędą się w dniu 04.07.2024 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Wadium należy wnieść w pieniądzu. Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.06.2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie na na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego: www.namyslow.pl i na stronie podmiotowej urzędu www.bip.namyslow.pl

Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

Opublikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data publikacji: 07-06-2024 09:55 Modyfikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data modyfikacji: 07-06-2024 13:25
Przewiń do góry