Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków RPO WO 2007-2013

Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków RPO WO 2007-2013
24 listopada 2011 r. ZWO dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=5602