Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Nabory wniosków

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WO 2007-2013
ZWO ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013. Wnioski można składać od 16 do 30 grudnia 2011 r.

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013
ZWO ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach. Wnioski można składać od 5 grudnia 2011 r. do 4 stycznia 2012 r.

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.1.2 RPO WO 2007-2013
ZWO ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013. Wnioski można składać od 5 do 19 grudnia 2011 r.

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1 RPO WO 2007-2013
ZWO ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013. Wnioski można składać od 27 grudnia 2011 r. do 10 stycznia 2012 r.