Menu pomocnicze
WIOSNA
_STR9542.jpeg
 
W dniu 3 maja 2024 roku odbyły się uroczystości z okazji 233. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Obchody święta rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie. Następnie zgromadzeni goście udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby złożyć kwiaty i wysłuchać pięknego, patriotycznego minikoncertu w wykonaniu Emilii Cybulskiej i Patryka Dybki.
Powiat Namysłowski reprezentował Wicestarosta Antonii Sobiegraj wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Andrzejem Zielonką. W uroczystościach udział wzięli także: Jacek Fior Burmistrz elekt Namysłowa, Komendant PSP Namysłów st. kpt. Tadeusz Kmieć wraz z zastępcą, przedstawiciele wojska, organizacji patriotycznych, organizacji politycznych, stowarzyszeń oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszego pięknego miasta.
Dziękujemy Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury za zorganizowanie obchodów oraz za zaproszenie.
 

Kilka słów o Konstytucji 3 Maja!

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Adam Stanisław Krasiński. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu.

Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

KONSTYTUCJA 3 MAJA – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE

Konstytucja wprowadzała:

  • trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
  • ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, co miało na celu zapobieżenie możliwości przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcego państwa.

Konstytucja: potwierdzała przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania szlachectwa, dawała miastom prawo do wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast obejmowała pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej,

Konstytucja znosiła: narzędzia władzy szlacheckiej jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany, wolną elekcję, która w wieku XVIII w ogóle się nie sprawdziła, jej miejsce zastępuje władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów.

W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska.

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II wojny światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

 

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 06-05-2024 14:12 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 06-05-2024 14:18
Przewiń do góry