Menu pomocnicze
słoneczniki

OBWIESZCZENIE STAROSTY

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

Przepis ten nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami pojazd, którego decyzja o rejestracji zostanie wygaszona z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z zawarciem umowy obowiązkowego ubezpieczeniem i przeprowadzenia badania technicznego pojazdu (jeżeli dotyczy).

OBWIESZCZENIE I WYKAZ POJAZDÓW

 

Uwaga!

Jeżeli właściciel pojazdu znalazł na liście swój pojazd, a posiada lub w ciągu ostatnich 10 lat posiadał ubezpieczenie OC i/lub badanie techniczne, powinien zwrócić się do podmiotu, który był zobowiązany przekazać te dane do centralnej ewidencji pojazdów (zakładu ubezpieczeń lub stacji kontroli pojazdów) i wyjaśnić brak przekazania danych.

W przypadku gdy właściciel może udokumentować, że pojazd posiada polisę OC i/lub badanie techniczne i nie powinien znaleźć się na wykazie prosimy o zgłaszanie rozbieżności na adres mailowy:

W razie pytań szczegółowych informacji udziela: Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Monika Duraj  tel. 77 4103 695 wew. 127.

Opublikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data publikacji: 24-04-2024 08:22 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 24-04-2024 14:29
Przewiń do góry