Menu pomocnicze
WIOSNA

Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, dotycząca zwalczania problemu nielegalnej eksploatacji kopalin:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m  w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7 dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach – druk zgłoszenia do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

ul. Obroki 87
40-833 Katowice
tel.:  32 788 98 51
faks: 32 353 06 62
e-mail: ougkatowice@wug.gov.pl

Ulotka-informacyjna.jpeg

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 15-04-2024 13:40 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 15-04-2024 13:41
Przewiń do góry