Menu pomocnicze
słoneczniki

Polski ład.png

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
Program Inwestycji Strategicznych

Tytuł projektu:

Przebudowa drogi – budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1102 O w m. Namysłów, ul. Braterska

Nr umowy:

Edycja6PGR/2023/4748/PolskiLad

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

984 776,29

935 537,48

49 238,81

Okres realizacji projektu:

04.10.2024 r.

Cel projektu:

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej DP 1102 na odcinku w m. Namysłów.

Rzeczowy zakres projektu i planowane efekty:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1102 O w trybie zaprojektuj-wybuduj (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, inspektor nadzoru). Przedmiotowa droga powiatowa łączy drogę wojewódzką nr 451 z drogą krajową nr 39. Połączenie, które zapewni alternatywną drogę,aby ominąć miejscowość Namysłów dla jadących z Oleśnicy w stronę Kępna. Zapewnione zostanie dojście i dojazd do nowobudowanej placówki oświatowej zlokalizowanej w m. Namysłów przy ul. Braterskiej, poprzez wykonanie po prawej stronie jezdni ciągu pieszo-rowerowego z mieszanki bitumicznej. Ciąg oddzielony zostanie od jezdni, krawężnikiem betonowym, przy którym wykonany zostanie na całej długości ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej. W ramach przebudowy zostanie również wykonane nowe oznakowanie pionowe, poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji
i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

centrum@namyslow.pl

077 4103 922

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 09-04-2024 09:22 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 09-04-2024 09:26
Przewiń do góry