Menu pomocnicze
WIOSNA

289.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że w 2024 r. Powiat Namysłowski kolejny raz realizuje program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON. W ramach programu w 2024 r. osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do następujących obszarów wsparcia:

I - MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd ruchu),
 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (narząd ruchu),
 3. Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (narząd słuchu),
 4. Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd słuchu),
 5. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd wzroku lub kończyny górne – stopień znaczny),
 6. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 7. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd wzroku - stopień umiarkowany),
 8. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy),
 9. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu;
 10. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 11. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 12. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 13. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 14. Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 15. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II - MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej złożony do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I w formie papierowej lub elektronicznej (platforma SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl) będzie następowało w trybie ciągłym, tj. od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II w formie papierowej lub elektronicznej (platforma SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl) będzie następowało w następujących cyklach:

1. od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2023/2024),

2. od dnia 1 września 2024 r. do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2024/2025).

W celu złożenia wniosku elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy banków.

Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
Pl. Wolności 1, 46-100 Namysłów
tel. (77) 4105 193 wew. 109, 106.
e-mail:         
www.pfron.org.pl       
www.namyslow.pl                                                                                     

                                                                                               Ryszard Kalis  Dyrektor PCPR w Namysłowie

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 27-02-2024 13:47 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 27-02-2024 15:45
Przewiń do góry